Archiv seminářů a fotografií

Významné stáže pořádané Aikido dojo Plzeň, které proběhly od roku 1995.

1995

11.-16.10. sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Kolín

1996

1.-4.2. Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Plzeň
17.-19.5. Philippe Orban, 4. dan Francie, Plzeň
31.5.-2.6. Cecilia Ralfe-Stelander, 5. dan Švédsko, Plzeň
Cenneth Sparby, 5. dan Švédsko, Plzen
8.-14.7. Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Kolín
30.8.-1.9. Jan Hermannson, 6. dan Švédsko, Hrad Nečtiny
8.-13.10. sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Kolín
28.-31.12. Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Plzeň

1997

2.- 4.5. Cecilia Ralfe-Stelander a Cenneth Sparby, 5.dan Švédsko, Plzeň
7.-13.7. Stefan Stenudd, 5.dan Švédsko, Plzeň
20.-25.9. sensei Tanaka Kouichi, 6. dan Japonsko, Plzeň

1998

2.-4.1. 1. Yudansha Koshukai – Petr Krumphanzl, Žinkovy
1.-2.5. SHIATSU – Richard Jisl, Plzeň
3.-7.6. sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Plzeň
6.-12.7. Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, České Budějovice

1999

9.-11.4. 2. Yudansha Koshukai – Petr Krumphanzl, Žinkovy
26.-30.5. Tanaka Kouichi, 6. dan Japonsko, Plzeň
5.-10.7. Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido, Plzeň

2000

24.-27.2. 3. Yudansha Koshukai – Petr Krumphanzl, Žinkovy
4.-9.7. Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
a Ulf Evenås, 6. dan aikido, Plzeň
6.-10.9. Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň

2001

19.-21.1. 4. Yudansha Koshukai – Petr Krumphanzl, Žinkovy
23.-27.5. Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň
8.-10.6. 1. SHINSAKAI, Žinkovy
3.-8.7. Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
6.-11.8. Ulf Evenås, 7. dan Iwama-ryu, 6. dan Aikikai, Žinkovy
14.-16.12. 2. SHINSAKAI, Žinkovy

2002

11.-13.1. 5. Yudansha Koshukai – Petr Krumphanzl, Žinkovy
4. – 5.5. Štefan Kurilla, 4. dan, Plzeň
2.-7.7. Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
1.-4.8. John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň

2003

25.-26.1. SHIATSU I – Richard Jisl, Plzeň
22.-23.2. SHIATSU II – Richard Jisl, Plzeň
26.-30.5. Ulf Evenås, 7. dan Iwama-ryu, 6. dan Aikikai, Žinkovy
1. – 6.7. Jan Hermansson, 6. dan
a Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
30.7.-3.8. John Stevens, 6. dan aikido, Žinkovy
27.-31.8. Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň

2004

29.6.-4.7. Stefan Stenudd, 6. dan
a Jorma Lyly, 4. dan, Plzeň
28.7.-1.8. John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň
25.-29.8. Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň

2005

5.-10.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
27.7.-31.7. John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň
30.8.-4.9. Tanaka Kouichi, 7. dan
a Takemori Yasuhiko, 7. dan, Plzeň

2006

24.-28.5. Ulf Evenås, 7. dan, Nečtiny
5.-9.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
2.-5.8. John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
25.-29.10. Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Praha, Plzeň

2007

3.-8.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
28.-30.9. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
24.-28.10. Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň

2008

2.-6.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
1.-3.8. John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
27.-31.8. Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň
5.-7.12. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň

2009

1.-5.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
31.7.-2.8. John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
28.-30.8. Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň
11.-13.12. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň

2010

27.-28.3. Konstantin Rekk, 3. dan, Plzeň
30.6.-4.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
2.-5.9. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2011

22.-23.1. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
16.-17.4. Kai Koskinen, 4. dan, Plzeň
1.-5.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
18.-21.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Praha

2012

20.-22.1. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
13.-15.4. Kai Koskinen, 4. dan, Plzeń
29.6.-3.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
20.-21.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2013

28.6.-1.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
19.-21.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2014

11.-13.4. Paul Muller, 7. dan, Plzeň
28.6.-1.7. Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
18.-20.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2015

11.-12.4. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
6.-7.6. Petr Krumphanzl, 5. dan, Plzeň
12.-16.8. Tanaka Kouichi, 7. dan
Takemori Yasuhiko, 7. dan
Stefan Stenudd, 7. dan, Plzeň
30.-1.11. Kei Izawa, 6. dan, Plzeň
2016
20.-22.5. Paul Muller, 7. dan, Plzeň
30.6.-3.7. Tanaka Kouichi a Stefan Stenudd, 7. dan, Plzeň

2017

21.-22.1. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
13.-14.5. Kei Izawa, 6. dan, Plzeň
7.-9.7. Stefan Stenudd, 7. dan, Plzeň
24.-27.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2018

26.-27.5. Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
5.-8.7. Stefan Stenudd, 7. dan, Plzeň
23.-26.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň
27.-28.10. Itoh Yasumasa, 6. dan, Plzeň

2019

4.-7.7. Stefan Stenudd, 7. dan, Plzeň
15.-18.8. Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň

2020

3.-5.7. Jiří Novotný, 5. dan, Plzeň
21.-23.8. Christian Taschner, 5 . dan, Plzeň