Co je Iaido?

Obsahem této zvláštní formy japonského šermu mečem je dovednost bleskového vytasení zbraně pro první rozhodující zásah. Iai je napodobení boje, při kterém cvičící podle situace vede seky nebo body proti imaginárnímu soupeři.

V náhle vzniknuvších bojových situacích má často člověk, který „tasí nejdříve“, zdánlivě výhodu. To, co můžeme ještě dnes pozorovat ve westernech, platilo i ve feudalismu, protože válečníci tehdy nechodili s taseným mečem v ruce, nýbrž museli ho (co možná nejrychleji) vytasit z pochvy teprve, když se objevil nepřítel, nebo při útoku.

Pojem iai se skládá z japonských slov „iru“ = být zde a „awaseru“ = sjednotit se, spojit se. Iaidó má za sebou přibližně 400 let starou tradici a zahrnuje několik směrů: muso šinden rjú, šin kage rjú, omori rjú.

Pod pojmem iai se rozumí retězec jednání, který se dělí do pěti úseků: koncentrace, tasení meče, (symbolické) usmrcení soupeře, (symbolické) otření krve z čepele a zasunutí meče do pochvy.
Bleskové vytasení, přesný zásah a zasunutí čepele jsou prováděny jako přesně stanovený soubor cvičení (kata). Iai vyžaduje velkou koncentraci a zvláštní dokonalost při zacházení se zbraní.

Z knihy:
Wolfgang Weinmann: Lexikon bojových sportů – od aikida k zenu. Naše vojsko, Praha 1997.

Sandanuchi

Program nácviku seitei-iai sestává z deseti různých „kata“, které začátečníci provádějí nejdříve dřevěným mečem (bokken) a později iaitó (kovovým mečem). Kromě toho se učí řezaným cvikům (zuburi), neboť iai může být také použito k testování mečů.

Japonský meč katana

Iaido je cvičení s japonským mečem katana. Pro začátečníky je lépe začít cvičit nejprve s dřevěným bokkenem a (podle frekvence cvičení) až později si opatřit iaito. Iaito je cvičný meč, obvykle ze zinkohliníkové slitiny, který není naostřený ani určený k sekání věcí. Většinou je také opatřen drážkou bo-hi, která umožňuje meči při seku vydávat svištivý zvuk. Ten umožňuje určitou základní kontrolu správnosti seku. Po zvládnutí detailů, které přibydou přechodem z bokkenu na iaito je vhodné opatřit si konečně ostrý, ocelový meč. Na trhu je řada více či méně zdařilých a vhodných výrobků počínaje meči vyrobenými v Číně a konče historickými meči kovanými v Japonsku. Před objednáním jakéhokoli meče zkuste vyhledat někoho ve vašem klubu, kdo má nějaké zkušenosti a pořízení meče s ním konzultujte.

Hlavní části meče

Japonský meč, nihon-to, ač se může na první pohled vypadat velice jednoduše, má řadu částí. Pro cvičení iaido je nezbytné základní názvosloví zvládnout.

1. Tsuka rukojeť
2. Tsukagashira konec rukojeti
3. Mekugi kolíček pro zajištění rukojeti
4. Tsuba záštita
5. Saya pochva
6. Koiguchi ústí pochvy
7. Kojiri konec „dno“ pochvy
8. Sageo šňůra k zajištění pochvy
9. Ha / shiraha ostří
10. Mine „páteř“ meče
11. Kissaki hrot
12. Shinogi žlábek

Kata

Iaido se procvičuje formou opakování jednotlivých technik, které pracují s imaginárním útočníkem nebo útočníky. Soubor těchto technik se nazývá kata. Na našich trénincích cvičíme zejména kata omori-ryu, shin-toho, aiki-toho a aiki-batto.

 

Omori-ryu
01. Shohatto
02. Sato
03. Uto
04. Atarito
05. In’yo Shintai
06. Ryoto
07. Junto
08. Gyakuto
09. Seichuto
10. Koranto
11. Batto
12. In’yo Shintai Kaewaza
Aiki-toho I
01. Mae giri Shohatto
02. Uke nagashi Aihanmi ikkyo
03. Ushiro giri Kaiten nage
04. Zengo giri Aihanmi shihonage
05. Shihonage
06. Tsuka osae Gyakuhanmi nikyo
07. Tekubi osae Aihanmi nikkyo
08. Tsume Irimi
09. Tsukekomi Tsuki kotegaeshi
10. Sanbo Shomen sankyo
11. Todome yonkyo
12. Suemonogiri suemonogiri
Aiki-toho II
01. Kiriage
02. Nikkyo aihanmi
03. Sankyo omote
04. Sankyo
05. Shiho
06. Kotegaeshi
Aiki-batto
01. Shiho – Mae
02. Shiho – Ushiro
03. Shiho – Hidari
04. Shiho – Migi
05. Uke Nagashi Omote
06. Uke Nagashi Ura
07. Kote Chudan
08. Kote Jodan
09. Harai Ate
10. Harai Tsuki
Shin-toho
01. Mae giri
02. Zengo giri
03. Kiriage Shindo
04. Kissakigaeshi
05. Shihogiri

Jo kata

Jo kata 13 – pohled zprava

Jo kata 13 – pohled zleva

Jo kata 31 s partnerem (1-16)

Jo kata 31 s partnerem (22-26)

Četba

John Stevens:
Sword of No Sword

Stefan Stenudd:
Aikibatto

Don F. Draeger:
Japanese Swordsmanship

Masayuki Shimabukuro:
Flashing Steel

Přijďte si zacvičit

Kde: Tělocvična 31. ZŠ ul. E. Krásnohorské 10, Plzeň – Lochotín

Kdy: Úterý 20:30 – 21:30

Tréninky vede: Jaroslav Šíp (5. dan aikido, 2. dan aiki-toho)

Platby:
V rámci ročního členství
Nebo 1 trénink: 100,- Kč,

První cvičení zdarma