Budo Kensho – Charta Budo

Budo, japonské bojové cesty, mají svůj původ ve staletí starém bojovém duchu Japonska. Skrze staletí historických a společenských změn se tyto formy tradiční kultury vyvinuly z technik boje (jutsu) do cest a způsobů rozvoje sebe sama (do).

Při hledání dokonalé jednoty mysli a technik bylo budo zdokonaleno a kultivováno ve způsoby fyzického tréninku a duševního rozvoje. Studium budo podporuje zdvořilé chování, posouvá technickou dovednost, posiluje tělo a zdokonaluje mysl. Moderní Japonci zdědili tradiční hodnoty skrze budo, které nepřestává hrát významnou roli při formování japonské osobnosti, slouží jako zdroj nezměrné energie a omlazení. Tak budo přilákalo silný mezinárodní zájem a studuje se po celém světě.

Nedávný trend zaslepení pouhou technickou dovedností, smíšený s přehnaným zájmem o vítězství, je vážnou hrozbou pro podstatu budo. Aby zamezili jakémukoli možnému zkreslení, praktikanti budo musí neustále pokračovat v sebezkoušení a úsilí o zdokonalení a uchování této tradiční kultury.

S touto nadějí jsme my, členské organizace Japonské Asociace Budo, sestavili Chartu Budo, abychom vyzdvihly základní principy budo.

ČLÁNEK 1: Předmět Budo

Skrze fyzický a duševní trénink japonských bojových cest, cvičenci budo usilují o budování svého charakteru, zlepšení úsudku a o to, stát se ukázněnými jedinci, schopnými přispět společnosti v obecném smyslu.

ČLÁNEK 2: KEIKO (Trénink)

Při tréninku budo musí cvičenci vždy jednat s respektem a ohleduplností, držet se předepsaných zásad umění a odolávat pokušení usilovat o pouhou technickou dovednost na úkor úsilí o dokonalou jednotu mysli, těla a techniky.

ČLÁNEK 3: SHIAI (Soutěž)

Ať už se soutěží v zápase nebo v předepsaných formách (kata), cvičenci musí ukazovat navenek ducha budo. Musí ze sebe vydat to nejlepší, vyhrávat se skromností, přijímat porážku s taktem, a neustále ukazovat sebekázeň.

ČLÁNEK 4: DOJO (Místo cvičení)

Dojo je místo určené k tréninku mysli a těla. V dojo musí cvičenci budo udržovat disciplínu a předepsané chování a respekt. Dojo by mělo být tiché, čisté, bezpečné a obřadné prostředí.

ČLÁNEK 5: VÝUKA

Učitelé budo by vždy měli podporovat ostatní, aby také usilovali o své zlepšování a pilně trénovali svou mysl a tělo, zatímco pokračují v prohlubování svého porozumění technickým principům budo. Učitelé by neměli připustit, aby se soustředění přeneslo na vítězství nebo prohru v soutěži nebo na pouhou technickou schopnost. Především však mají učitelé odpovědnost dávat příklad svým chováním a jednáním.

ČLÁNEK 6: ŠÍŘENÍ BUDO

Lidé, kteří propagují budo, si musí udržovat otevřenou mysl a mezinárodní nadhled, neboť udržují tradiční hodnoty. Měli by se snažit přispět k výzkumu a výuce a co nejvíce se zasadit o pokrok a pomoc budo každý den.

Členské organizace Japonské Asociace Budo

Zen Nihon Judo Renmei
(Celojaponská Federace Judo)

Zen Nihon Kyudo Renmei
(Celojaponská Federace Kyudo)

Zen Nihon Karatedo Renmei
(Celojaponská Federace Karadeto)

Shorinji Kempo Renmei
(Japonská Federace Shorinji Kempo)

Zen Nihon Jukendo Renmei
(Celojaponská Federace Jukendo)

Zen Nippon Kendo Renmei
(Celojaponská Federace Kendo)

Nihon Sumo Renmei
(Japonská Federace Sumo)

Aikikai
(Nadace Aikikai)

Zen Nihon Naginata Renmei
(Celojaponská Federace Naginaty)

Nippon Budokan
(Nadace Nippon Budokan)

23. dubna 1987 Japonská Asociace Budo
(Nippon Budokan)

Původní text