Etiketa v dojo

 1. Při vstupu do dojo i při odchodu je správné se uklonit směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně čelu dojo (shomen). Ukloňte se též při odchodu z tatami.
 2. Nevstupujte na tatami v obuvi, v dojo mimo tatami používejte pouze přezůvky.
 3. Dostavte se na cvičební hodinu včas. V případě, že přijdete pozdě, vyčkejte na okraji tatami, dokud Vám učitel nedá pokyn, po kterém se můžete zapojit do tréninku.
 4. Neodcházejte z tatami v průběhu cvičení, případně z dojo bez svolení učitele.
 5. Neseďte na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseďte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď. Seďte v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.
 6. Před tréninkem sejměte hodinky a další šperky. Nehty na rukou i nohou udržujte ostříhané a čisté. Na tatami nenoste pití, jídlo, žvýkačky apod.
 7. Omezte mluvení na minimum. Jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma AIKIDO.
 8. Máte-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se „okoukat“ od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.
 9. Provádějte příkazy učitele ihned, aby na Vás ostatní nemuseli čekat.
 10. V průběhu cvičení nepodléhejte hrubým způsobům a hádkám.
 11. Nepřevlékejte se na tatami. Snažte se, aby Vaše gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Mějte čisté ruce i nohy.
 12. Nezapomeňte, že jste na tréninku, aby jste se něco naučili, ne abyste uspokojili svoje ego.
 13. Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní, slušní. Nezapomínejte na to.